Projektowanie urbanistyczne


Tworzymy strategiczne plany urbanistyczne, aby inicjować nowe i rewitalizować istniejące już przestrzenie, wnikliwie studiując lokalne otoczenie od skali miejskiej do skali osiedlowej. Dążymy do zapewnienia zrównoważonych i komfortowych miejsc do życia, pracy i spotkań towarzyskich, tworząc tożsamość architektoniczną i urbanistyczną, unikalną dla każdego kontekstu.


Współpracując z deweloperami, lokalnymi społecznościami, przyszłymi użytkownikami i władzami lokalnymi, opracowujemy holistyczne propozycje, aby odkryć potencjał drzemiący w analizowanych przestrzeniach urbanistycznych. Chcemy tworzyć miejsca, które są responsywne na szybko zmieniające się potrzeby i trendy społeczne, kontekst gospodarczy, kryzys mieszkaniowy czy rosnące zagrożenie zmianami klimatycznymi.


Badamy zmieniające się modele życia, pracy i relacji towarzyskich oraz ich wpływ na naszą przestrzeń i gospodarkę. Z zrozumieniem podchodzimy do pragmatycznych ograniczeń kontekstu, poprzez zrozumienie lokalnej gospodarki, środowiska, regulacji prawny oraz aspiracji mieszkańców. Bierzemy pod uwagę wielowarstwowość systemów urbanistycznych, takich jak transport, handel, energia, odpady i informacje. Testujemy gęstość zabudowy, wpływ na naturę, opracowujemy strategie dla infrastruktury oraz analizujemy związek między przestrzeniami publicznymi i prywatnymi. Uznajemy integrację i różnorodność, jako klucz w zapewnieniu zdrowej równowagi, zarówno społecznej, jak i ekonomicznej.

Projektowanie urbanistyczne

Tworzymy strategiczne plany urbanistyczne, aby inicjować nowe i rewitalizować istniejące już przestrzenie, wnikliwie studiując lokalne otoczenie od skali miejskiej do skali osiedlowej. Dążymy do zapewnienia zrównoważonych i komfortowych miejsc do życia, pracy i spotkań towarzyskich, tworząc tożsamość architektoniczną i urbanistyczną, unikalną dla każdego kontekstu.

Współpracując z deweloperami, lokalnymi społecznościami, przyszłymi użytkownikami i władzami lokalnymi, opracowujemy holistyczne propozycje, aby odkryć potencjał drzemiący w analizowanych przestrzeniach urbanistycznych. Chcemy tworzyć miejsca, które są responsywne na szybko zmieniające się potrzeby i trendy społeczne, kontekst gospodarczy, kryzys mieszkaniowy czy rosnące zagrożenie zmianami klimatycznymi.


Badamy zmieniające się modele życia, pracy i relacji towarzyskich oraz ich wpływ na naszą przestrzeń i gospodarkę. Z zrozumieniem podchodzimy do pragmatycznych ograniczeń kontekstu, poprzez zrozumienie lokalnej gospodarki, środowiska, regulacji prawny oraz aspiracji mieszkańców. Bierzemy pod uwagę wielowarstwowość systemów urbanistycznych, takich jak transport, handel, energia, odpady i informacje. Testujemy gęstość zabudowy, wpływ na naturę, opracowujemy strategie dla infrastruktury oraz analizujemy związek między przestrzeniami publicznymi i prywatnymi. Uznajemy integrację i różnorodność, jako klucz w zapewnieniu zdrowej równowagi, zarówno społecznej, jak i ekonomicznej.